top of page

vilkår og betingelser

SELGER ER

Coach Benedikte
Org nr: 924 408 405
Røykås terrasse 17
1476 Rasta

 

Kjøper er kunde, deg, som benytter deg av våre tjenester.

INFORMASJONSLAGRING

All informasjon som samles fra deg som klient oppbevares i vår database og vår gjeldende plattform for produktet så lenge vi har deg som klient. Informasjonen vil ikke bli delt med noen tredjepart under noen omstendigheter utover den valgte plattformen vi bruker for produktet. Informasjonen vil bli brukt til å gi tilpasset veiledning innenfor trening og kosthold til deg som kunde.

 

Coach Benedikte behandler personopplysninger i tråd med gjeldende lov- og forskriftsregulering fattet av offentlige myndigheter.

 

Coach Benedikte kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving og regnskapsbehandling.

 

Etter endt samarbeid beholder vi informasjonen om deg som kunde i en stund vi ser det hensiktsmessig, hvis du skulle ønske å returnere som kunde en dag.

 

Du har rett til å få innsyn i informasjon lagret om deg, endre eller be om å få det slettet.

Du som klient forplikter deg til at all informasjon du har oppgitt er korrekt og tillater Coach Benedikte å bruke informasjonen til å skreddersy ditt opplegg basert på de opplysningene du har oppgitt. Hvis noen av opplysningene skulle endre seg er det du som klient som må gi beskjed ved første mulighet til Coach Benedikte. 

 

All informasjon blir oppbevart i henhold til norsk lov.

 

ANSVAR

Coach Benedikte er på ingen måte noen lege / terapeut, og forslagene fra Coach Benedikte skal ikke tas som medisinsk råd på noen måte. Oppsøk alltid din lege for spørsmål og diagnostisering om din helsetilstand.

 

Alle våre tjenester er gjort på klientens egen risiko, og Coach Benedikte kan ikke holdes ansvarlig.

Alle dokumenter og opplegg fra Coach Benedikte og mellom klienten eies av Coach Benedikte og er ikke lov under noen omstendigheter å kopiere, selge videre, eller deles videre uten skriftlig samtykke fra Coach Benedikte. Dette gjelder også innhold som blir delt på interne medlemssider/medlemsgrupper/kurs. Du har heller ikke lov til å overdra abonnementet ditt til andre.
 

TAUSHETSPLIKT

Coach Benedikte har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon §2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og innholdet i kommunikasjonen, så fremt ingenting kriminelt fremkommer.

BETALING

Betaling skjer på faste og løpende priser som betales på forskudd via faktura eller automatisk trekk. Dersom kunde mener at faktura er feil, må dette klages inn til Coach Benedikte innen betalingsfristen utløp. Mens klagen er til behandling skal påfølgende fakturaer betales som vanlig.

Manglende betaling fra deg vil bli sent til vår inkasso partner som bistår oss med krav- og innkassohandtering.

ANGRERETT

Kunde kan benytte angreretten innen 14 dager ved netthandel. Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, altså benytter innlogging på nettside, app eller din coaching plan har vært benyttet mer enn 14-dager, så bortfaller angreretten i henhold til angrerettloven paragraf §22, artikkel 16,4.

Ved kjøp godtar kunden dette. Ønsker du å angre, gjøres dette skriftlig på mail til coachbenedidkte@gmail.com og punktene ovenfor må være fulgt for at det skal gjelde.

OPPSIGELSE

Vennligst legg merke til at faktureringen fortsetter automatisk med mindre vi mottar en formell oppsigelse fra deg før neste forfallsdato. Dersom oppsigelse ikke mottas i rett tid, vil påfølgende fakturaer fortsatt være gjeldende, og beløpet må betales som avtalt.

For enkelhets skyld og for å sikre en sømløs prosess, ber vi om at eventuelle oppsigelser sendes minst 1 uke før kommende faktureringsperiode.

Du er selv ansvarlig for å stoppe avtalen på riktig tidspunkts for deg. Du vil ikke kunne få noe tilbakebetalt.

ENDRING I PRISER OG AVTALEVILKÅR

Coach Benedikte har rett til å foreta endringer eller opphør i priser og vilkår i henhold til tjenester levert. Coach Benedikte skal varsle kunden skriftlig senest en måned før endringen trer i kraft. Hvis dette ikke faller i kundens interesse kan kunde si opp avtalen med vanlig oppsigelsestid, så lenge det er utenfor bindingstiden.

ALDERSGRENSE

Det er 18 års aldersgrense på Coach Benedikte sine tjenester. Er du under dette trenger vi samtykke fra foresatte.

TJENESTER OG ABONOMENT

En del av våre tjenester er abonnementsløsninger som vil løpe til de sies opp med avtalt oppsigelsestid. Du betaler en sum ved kjøp av tjenesten, og deretter vil en avklart sum som kommer tydelig fram på våre nettsider løpe månedlig, fra samme dag som den dagen du meldte deg inn.

Du er selv ansvarlig med å følge med på trekket ditt og at dette går, så det ikke beløper purring. Vi refunderer ikke beløp som allerede er trukket.

Eventuelle kredittkortopplysninger vil fylles inn i en sikker nettportal som leveres av en godkjent tredjepart og informasjonen vil være helkryptert.

Ved å bli kunde hos Coach Benedikte har jeg lest gjennom og godtatt alle punktene over.

bottom of page